پاراپارزي اسپاستيک تروپيکال همراه با ميلوپاتي ناشي از ويروس HTLV-1 یا HAM/TSP

ویروس HTLV-1 اگر چه اولین بار در یک بیمار مبتلا به لنفوم گزارش شد اما بعدها مشخص شد که این ویروس بیشتر از اینکه لنفوتروپیک باشد نوروتروپیک است و مهمترین تظاهر بالینی آن میلوپاتی است. میلوپاتی ناشی از ( HTLV-1 (HAM بیشتر در نواحی گرمسیری دیده می‌شود لذا به آن TSP هم می‌گویند. اما در بعضی از نواحی غیر گرمسیری از جمله استان خراسان هم دیده می‌شود.

HAM/TSP با ايجاد پاراپارزي اسپاستيك پيشرونده همراه با اختلال اسفنكتري مشخص مي‌گردد. اولين مورد TSP در سال 1956 ميلادي در حوزه درياي كارائيب گزارش شد و بيماري HAM ابتدا در ژاپن مشخص گرديد. در سال 1988 ميلادي گروهي از سازمان جهاني بهداشت اعلام كردند كه اين دو بيماري، اختلال يكساني هستند.

3/0 تا 4 درصد افراد آلوده به ويروس HTLV-1 دچار HAM/TSP مي‌شوند. برآورد شده است اين بيماري در 1 تا 8 درصد ژاپني‌هايي كه به‌دنبال انتقال خون آلوده به ويروس شده‌اند بروز مي‌كند. HAM/TSP دوره كمون كوتاهتري از ATL دارد. از زمان ورود ويروس به بدن تا شروع علائم عصبي از چند ماه تا چند سال ممكن است طول بكشد. اگر چه در بعضی شرایط خاص احنمال دارد در کمتر از 3ماه و بعد از انتقال خون آلوده روی دهد ولی به طور معمول دوره کمون آن سه سال است و حتی گاه 20 تا 30 سال هم طول می‌کشد.به‌طور كلي شروع اين بيماري در دهه 4 تا 5 زندگي مي‌باشد و در زنان شايع‌تر از مردان است.

بر طبق شواهد اپيدميولوژيك انتقال جنسي HTLV-1 اصلي‌ترين راه انتقال عفونت است كه منجر به بروز HAM/TSP مي‌شود. با اين حال بروز اين بيماري بدنبال انتقال خون آلوده بسيار سريع‌تر بوده و 1 ماه تا 4 سال پس از انتقال فرآورده‌هاي خوني آلوده رخ مي‌دهد. همراهي بيماريهاي اتوايميون مانند پلي‌ميوزيت، گريوز، آرتريت و سندرم شوگران با بيماري HAM/TSP نيز گزارش شده است.

به نظر مي‌رسد كه توانايي سيستم ايمني افراد آلوده شده به ويروس اهميت زيادي در كنترل بيماري‌هاي ناشي از اين آلودگي دارد. در واقع هرچه بار ويروس در خون افراد آلوده كمتر باشد، احتمال بروز بيماري ميلوپاتي ناشي از ويروس HTLV-1 كمتر مي‌باشد.

شروع علائم بالینی تدریجی و آهسته پیشرونده می‌باشد و علايم ممكن است در ابتدا به آرتروز مفاصل و يا كهولت سن ارتباط داده شوند. شایع‌ترین شکایت بیماران ضعف اندام‌های تحتانی و اختلال در راه رفتن می‌باشد. علائم دیگر به شکل كمردرد، پارستزی و درد اندام‌های تحتانی، اختلالات ادراری به شکل تکرر ادرار و فوریت در ادرار کردن، يبوست و در مردان ناتوانی جنسی می‌باشد. در معاینه این بیماران ضعف اندام‌های تحتانی توام با تندی رفلکس‌های وتری و رفلکس پوستی کف پائی اکستانسور (علامت بابنسکی) مهمترین یافته‌ها هستند. البته همه اين علايم در يك بيمار ممكن است رخ ندهند. بيماري بسيار آرام شروع مي‌شود و گسترش آهسته‌اي دارد.

علايم و نشانه‌هاي ميلوپاتي ناشي از HTLV-1 عبارتند از:

 • تغييرات حسي و حركتي در اندامها

• راه رفتن اسپاستيك و تكانه‌اي همراه با احساس ضعف در پاها

• كلونوس يا حركات پرشي اندام‌ها

• اختلال عملكرد مثانه و احتمال ايجاد سرطان مثانه

• ساير اختلالات عصبي كه ممكن است در HTLV مشاهده شود شامل كمبودهاي خفيف در هوشياري و اختلال نعوظ در مردان

در بیماری که با سندرم پاراپارزی اسپاتیک مراجعه نموده است و آنتی بادی ضد HTLV-1 در خون وی مثبت می‌باشد فقط وقتی می‌توان تشخیص HAM/TSP را مطرح نمود که وجود آنتی بادی ضد HTLV-1 و یا خود ویروس در مایع مغزی – نخاعی را به اثبات برسانیم.

داروهاي مختلفي براي علايم مختلفي كه در اين بيماري بروز مي‌نمايند، تجويز مي‌شود. كارايي تجويز داروهاي ضد التهابي، در دست بررسي است.