تشخيص عفونت HTLV-1

ابتلا به HTLV-1 را با آزمايش خون مي‌توان تشخيص داد كه اين كار با فاصله زماني كمي از ورود ويروس به بدن قابل انجام است. زيرا به محض ورود ويروس به بدن، سيستم ايمني بدن انسان شروع به توليد پادتن‌هايي (آنتي‌بادي) بر عليه ويروس مي‌نمايد تا با ويروس مبارزه نمايد. اين پادتن‌ها كه به‌طور اختصاصي براي اين ويروس خاص توليد و ترشح شده‌اند در آزمايشگاه قابل اندازه‌گيري هستند و به اين طريق بيماري تشخيص داده مي‌شود. با اين حال در آزمايش‌هاي رايج خون كه افراد براي بررسی سلامت خود انجام مي‌دهند (مانند آزمايشات قند و چربي خون)، این ویروس بررسی نمی‌شود و بايد به‌صورت اختصاصي براي آن درخواست نمود.

ميانگين فاصله زماني شروع عفونت تا مثبت شدن آزمايش خون فرد مبتلا كه به‌عنوان دوره پنجره نيز ناميده می‌شود، بستگي به روش انتقال دارد. متوسط اين دوره در دريافت‌كنندگان خون آلوده به HTLV-1 ، بين 36 تا 72 روز برآورد شده است. اما در كودكاني كه از طريق مادران خود مبتلا شده‌اند، توليد آنتي‌بادي‌هاي HTLV-1 حتي سه سال پس از تولد گزارش شده است. در انتقال جنسي عفونت، زمان دقيق تبديل سرمي نامشخص است. با اين حال فاصله زماني بيش از سه سال بيان شده است.

عدم وجود پادتن‌هاي ضد ويروس در خون بيمار رد كننده عفونت و ابتلاي فرد است. با اين حال اگر نتيجه آزمايش خون منفي باشد، ممكن است‌ قبل از ساخت پادتن ضد ويروس در بدن (يعني در دوره پنجره) انجام شده باشد. بنابراين در موارد مشكوك، توصيه مي‌شود كه آزمايش خون سه ماه بعد مجدد تكرار شود.