تشخيص عفونت HTLV

 آلوده بودن به ويروس را با آزمايش خون مي‌توان تشخيص داد كه اين كار با فاصله زماني كمي از ورود ويروس به بدن قابل انجام است زيرا به محض ورود ويروس به بدن، سيستم ايمني بدن انسان شروع به توليد پادتن‌هايي (آنتي بادي) بر عليه ويروس مي‌نمايد تا با ويروس مبارزه نمايد. اين پادتن‌ها كه به‌طور اختصاصي براي اين ويروس خاص توليد و ترشح شده‌اند در آزمايشگاه قابل اندازه‌گيري هستند و به اين طريق بيماري تشخيص داده مي‌شود. با اين حال در آزمايش‌هاي رايج خون كه افراد براي بررسی سلامت خود انجام مي‌دهند مانند آزمايشات چربي و قند خون این ویروس بررسی نمی‌شود و بايد به‌صورت اختصاصي براي آن درخواست نمود.

ميانگين فاصله زماني شروع عفونت تا مثبت شدن آزمايش خون فرد آلوده كه به‌عنوان دوره پنجره نيز ناميده می‌شود، بستگي به روش انتقال دارد. متوسط اين دوره در دريافت‌كنندگان خون آلوده به HTLV-1 ، 36 تا 72 روز برآورد شده‌است. اما در كودكاني كه از طريق مادران خود آلوده شده‌اند توليد آنتي‌بادي‌هاي HTLV-1 حتي سه سال پس از تولد گزارش شده‌است. در انتقال جنسي عفونت، زمان دقيق تبديل سرمي نامشخص است. با اين حال فاصله زماني بيش از سه سال بيان شده‌است.

عدم وجود پادتن‌هاي ضد ويروس در خون بيمار رد كننده عفونت و آلودگي فرد است و لذا اگر نتيجه آزمايش منفي باشد ممكن است‌ آزمايش زودتر آز آن كه بدن وقت نمايد تا پادتن عليه ويروس بسازد (يعني در دوره پنجره) انجام شده باشد و در موارد مشكوك توصيه مي‌شود كه آزمايش سه ماه بعد مجدد تكرار شود.