درباره ما

با توجه به شيوع قابل توجه عفونت HTLV-1 در استان خراسان رضوي و پيامدهاي جسمي، رواني و اجتماعي ناشي از آن، دسترسي عموم مردم، پزشكان و ساير ارائه دهندگان خدمات سلامت به اطلاعات علمي صحيح در مورد اين عفونت بسيار ضروري به‌نظر مي‌رسيد.

لذا پيشنهاد راه‌اندازي "پايگاه اينترنتي اطلاع‌رساني HTLV-1" در جلسه شوراي علمي مرکز تحقيقات عفونت‌هاي منتقله از خون (عنوان قبلي: گروه پژوهشي ايدز، HTLV و هپاتيت‌هاي ويروسي) جهاددانشگاهي خراسان رضوي در تاريخ سي‌ام آبان ماه سال 1389 مطرح و به تصويب رسيد.

مهمترين اهداف اين سامانه به شرح زير مي‌باشد:

1- ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي در زمينه عفونت‌ HTLV-1 از طريق فراهم‌آوردن اطلاعات معتبر علمي براي بيماران، خانواده آنان و عموم مردم

2- ارتقاي دانش پزشكان و ساير ارائه دهندگان خدمات سلامت در زمينه عفونت‌هاي يادشده

3- زدودن انگ‌هاي اجتماعي ناشي از ابتلا به اين عفونت‌ها (به‌دليل مشابهت اسمي، اغلب با ويروس HIV- ويروس مولد ايدز- اشتباه مي‌شود و اين مسئله گاهي باعث مشكلات خانوادگي و اجتماعي متعددي براي بيماران مي‌شود).

4- انتشار مداوم اخبار مرتبط با آخرين يافته‌هاي پژوهشگران در مورد HTLV-1 در سراسر جهان

مرکز تحقيقات عفونت‌هاي منتقله از خون جهاددانشگاهي مشتاقانه منتظر دريافت نظرات و پيشنهادات پزشكان محترم و ساير ارائه دهندگان خدمات سلامت و نيز عموم مردم براي ارتقاي روزافزون اين سامانه مي‌باشد. خواهشمند است از طريق رايانامه info@htlv1.com با ما تماس بگيريد.