شعار امسال روز جهاني HTLV (10نوامبر برابر با 19 آبان)

 زمان مراقبت در مورد HTLV فرا رسيده است!

 

 HTLV-1 با HIV فرق دارد و به هيچ عنوان باعث بيماري ايدز نمي‌شود.